Издавање ПОТВРДЕ о редовном школовању ученика

Потврде о редовном школовању могу се добити тако што ће родитељ попунити захте, који се може преузети на портирници или на сајту школе, и предати читко испуњен на протирниц,  или скенирано послати на мејл:administracija@osivololaribar.edu.rs

На ЗАХТЕВУ је потребно попунити: име и презиме ученика, разред и одељење као и сврху за коју је потребна потврда.

Потврде се могу  преузети  следећег радног дана,

на портирници од 10.00  до 17.00 часова.

Најбољи ученици наше школе

Најбољи ученици од 5. до 8.разреда наше школе уживали су у представи ,,Путовање са Светим Савом” у Позоришту младих, 15. новембра 2022.год. у организацији Градске управе за образовање и у пратњи наставнице Јелене Павловић.

Scroll to Top