Беплатни уџбеници – рок за пријаву до 15. априла

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ, ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025.годину.

Право на бесплатне уџбенике имају:

 • ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
 • ученицима који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3;
 • ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници ( увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
 • ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему школовања;
 • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (по ИОП-у и ученици који имају потребу за прилагођавањем);
 • ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику;
 • ученици из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат;
 • ученици који болују од ретке болести;
 • ученици који остварују право на туђу негу и помоћ.

Као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника потребно је доставити следећу документацију:

 • за ученике -примаоце новчане соц. помоћи– решење којим се утврђује право на остваривање
 • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет)- потврду образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете
 • за ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ – решење (копија) којим се утврђује својство родитеља, односно умрли лист за другог родитеља
 • за ученике који болују од ретких болести – извештај лекара
 • за ученике који остбарују право на туђу негу и помоћ – решење (копија) којим се то право утврђује

 РОК ЗА ПРИЈАВУ, НА НИВОУ ШКОЛЕ, ЈЕ ДО 16. АПРИЛА 2024.године.

 Сву потребну документацију доставити  административном  раднику (у канцеларији) радним даном од 9:00 до 12:00 часова