Обавештење за бесплатне уџбенике, за школску 2022/2023. годину

Право на бесплатне уџбенике имају:

ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

ученицима који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3;

ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници ( увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);

ученици  који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему школовања;

ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (по ИОП-у и ученици који имају потребу за прилагођавањем)

ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника потребно је доставити следећу документацију:

за ученике -примаоце новчане соц. помоћи- решење којим се утврђује право на остваривање.

за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет)- потврду образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

РОК ЗА ПРИЈАВУ, НА НИВОУ ШКОЛЕ, ЈЕ ДО 21. МАРТА 2022.године.

Сву потребну документацију доставити  административном  раднику (у канцеларији) радним даном од 8:00 до 12:00 часова

Scroll to Top