Обавештење о почетку школске 2021/2022. године

Наставничко веће школе је на седници одржаној дана 30.08.2021. донело одлуку о начину извођења наставе за школску 2021/2022. годину.

Настава почиње у среду 1. септембра 2021. године уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.

Сви ученици и родитељи су у обавези да приликом боравка у просторијама школе носе заштитне маске.

Смене:

Прва –  ПРЕПОДНЕ са почетком у 8:00  часова,

Друга –  ПОПОДНЕ са почетком у 14:00  часова.

Ученици ПРВОГ И ДРУГОГ РАЗРЕДА ће током целе школске године  наставу похађати  у ПРЕПОДНЕВНОЈ СМЕНИ.

Ученици осталих разреда (од трећег до осмог разреда) ће на наставу долазити наизменично, са променом  смене  на недељном нивоу.

На наставу у среду 1. септембра 2021. године  ученици од првог до четвртог разреда долазе од 08:00 часова.

Ученици од петог до осмог разреда наставу 1. септембра 2021. године започињу са почетком у 14:00  часова.

Scroll to Top