Бесплатни уџбеници – рок за пријаву до 6. априла 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ, ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.годину.

Право на бесплатне уџбенике имају:

  • ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • ученицима који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3;
  • ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници ( увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
  • ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему школовања;
  • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (по ИОП-у и ученици који имају потребу за прилагођавањем)
  • ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника потребно је доставити следећу документацију:

  • за ученике -примаоце новчане соц. помоћи- решење којим се утврђује право на остваривање.
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет)- потврду образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

        РОК ЗА ПРИЈАВУ, НА НИВОУ ШКОЛЕ, ЈЕ ДО 06. АПРИЛА 2023.године.

Сву потребну документацију доставити  административном  раднику (у канцеларији) радним даном од 9:00 до 12:00 часова

 

Scroll to Top