јануар 2023.

Издавање ПОТВРДЕ о редовном школовању ученика

ПОТВРДЕ о редовном школовању добијају се тако што родитељ/старатељ попуњава  захтев, који се може преузети на портирници или на сајту школе, и предаје читко испуњен формулар на портирници,  или скениран  шаље  на мејл: administracija@osivololaribar.edu.rs

На захтеву је потребно попунити: 

Име и презиме ученика,  разред и одељење,  као и сврху за коју је потребна потврда.

Оверене потврде се могу  преузети на портирници, следећег радног дана, од 10.00  до 17.00 часова.

Scroll to Top